The Witte System

In the 1960’s relations between east and west were strained. The cold war made free direct contacts between people and organizations from the opposing side difficult and influential friends were often used to make initial contacts. Mr. Vladimir von Witte, fluent in Russian and with his position in bilateral cooperation in transportation often had the responsibility for introductory engagement “Behind the iron curtain”. The Soviet secret police didn’t leave him alone. When he refused to cooperate with the KGB, it reacted. The book includes events of a man who enabled many business and political advancements, but also had to bare attempts of defamation, threats to his life and at certain point pressure for him to leave the country.

The story additionally goes beyond the Baron exploring the von Witte legacy, including the story of the Finance Minister, Count Sergei Witte, from the family tree of the Baron, it raises many unknown facts about this famous relative, who was the introducer of “capitalism” in Russia. His modernization plan according to the western example, was following the American System, where railroads were vital for large-scale national development. These two life-stories resemble one another. One story focuses on the career of an “airline man” and the other story concentrates on the “railway man” Count Sergei Witte and to his period of economic upswing during the last year of tsarist Russia.

Lentoreittien Paroni ja Rautateiden Kreivi on tarina kahdesta miehestä, jotka olivat oman aikakautensa vaikuttajia.

60-70-luvun Neuvostoliitossa, rautaesiripun takana Vladimir von Witte, oli yksi niistä harvoista, joka luovi Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kaupankäynnissä. Työnsä puitteissa Finnairilla, von Witte pääsi aitiopaikalle todistamaan Neuvostoajan kehitystä ja kokemaan itärajan toisella puolella olevan rautaisen kouran ohjausta. Suhteita rakentava von Witte toimi kahden valtiovallan välissä, edistäen yhteistyötä, pujotellen Neuvostobyrokratian lonkeroissa. Hänen toimivaltansa on joustava ja erikoisen statuksensa takia Neuvostoliiton tiedustelupoliisi KGB koetteli häntä erilaisin keinoin.

Tarina on intiimi ja ihmettelevä. Tarina miehestä, jonka kohdalle osui poikkeuksellisia kokemuksia poliittisten vaikuttajien parissa sekä tahattomia kohtaamisia hämärien yksilöiden kanssa. Se kertoo vaaratilanteista, joista von Witte selvisi ja joiden alkuperää hän kirjassa pohtii. Kokoelma on vain osa palapeliä, jota von Witte itse kutsuu ”ikkunoiksi” elämänsä eri vaiheisiin. Se on monin tavoin henkilökuvaus, mutta kertomus rakentaa lukijalle näkymän aikakauteen, jota monella ei ole ollut mahdollisuutta kokea. Von Witten oma ääni ja näkemys ovat vahvasti läsnä, kantaen lukijan läpi seuraavaan tarinaan kreivi Sergei Wittestä, joka oli Vladimir von Witten sukulainen. On selvää, että edesmennyt valtiovarainministeri Aleksanteri III ja Tsaari Nikolain II aikakaudelta vaikutti von Witten lähtökohtiin ja hänen asemaansa.

Tarinan jälkipuolessa keskitymme tutkimaan toista, Venäjällä ristiriitaa herättäneen henkilön elämäntyötä ja sen vaikutusta Tsaarin Venäjällä. Kreivi Sergei Witte oli Tsaarin ajan merkittävimpiä talousuudistajia. Hän katsoi länteen, haluten soveltaa Amerikan rautatiemallia Venäjälle, ajatuksenaan nostaa silloinen agraariyhteiskunta teolliseksi mahdiksi. Rautateiden Kreivi osio keskittyy analysoimaan talousuudistajan viimeisiä vuosia. Christina Witte von Schwanenberg, Vladimir von Witten tytär ja Idän kaupan asiantuntija, yhdistää mm. Sergei Witteä käsittelevät hiljattain avatut arkistot sekä Sergei Witten muistelmat, etsien yhtymäkohtia, joita valtavirran historiankirjat eivät kerro. Analyysissään hän valottaa Kreivi Witten työn saavutuksia ulkopolitiikassa ja taloudessa, sekä käy läpi vanhoja salaisen poliisin tietoja, joita löytyy Sergei Witten uran viimeisiltä vuosilta. Christina katsoo myös Venäjän ja Amerikan välistä poliittista yhteistyötä sekä liittolaisuutta pidemmältä ajalta. Katselmuksessa Euraasian kauppamahdollisuuksiin, keskiöön nousee historiallisen sukulaisen Sergei Witten doktriini taloudellisesti toimivasta rautatieverkosta, jota suurvallat hyvässä poliittisessa ilmapiirissä voisivat yhä yhdessä hyödyntää.

Lentoreittien Paroni ja Rautateiden Kreivi tuo jotain uutta pöydälle. Von Witten, jokseenkin fantastiset elämäntilanteet ovat viihdyttävää mutkatonta lukemista ja analyysi Kreivi Sergei Witten elämästä avaa historiallista merkkihenkilöä tavalla, jota useammat eivät ole nähneet.